6D(3) _European indoor rowing Praha 2020_17
Startovné

info

Startovné

EUR 35

Startovné činí 35 EUR na všechny individuální závody.

EUR 100

U štafet činí týmové startovné celkem 100 EUR.

EUR 15 (příplatek)

Za všechny přihlášky přijaté při dodatečném přihlašování (po 15. lednu 2024, 13.00 hod.) bude účtován dodatečný poplatek ve výši 15 EUR, tedy 50 EUR za individuální start.

Startovné se od 16. ledna 2024 nevrací.

Omezený počet dohlášek může být přijat (v závislosti na kapacitě) u akreditace v místě konání. Tato registrace na místě bude k dispozici podle pořadí příchozích ve čtvrtek 22. února 2024 od 18:00 do 20:00 a až 3 hodiny před začátkem závodu. Poplatek za přihlášení na místě činí 50 EUR pro jednotlivce, celkem 115 EUR pro týmovou štafetu.

Všechny dohlášky musí být podány s úplnými údaji včetně jména závodníka a data narození. Přihlášky štafet musí obsahovat kompletní informace o každém členu štafety.

Zrušení přihlášky

Přihlášky lze bez sankcí stáhnout až do konce řádného přihlašovacího období, tedy 15. ledna 2024.
Počínaje 16. lednem 2024 se za odstoupení od přihlášky nevracejí žádné peníze.

Partneři MS